Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA W BIBLIOTEKACH

1 czerwca, godz. 9.00
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

2 - 10 czerwca
przedszkola i szkoły podstawowe Białegostoku
oraz Pijalnia Czekolady Wedel 1851, oddziały Uniwesyteckiego DSK (zob. 
wydarzenia towarzyszące )

Czytają Goście Honorowi

podczas Inauguracji

Andrzej Meyer  - Wojewoda Podlaski
Mieczysław Kazimierz Baszko - Marszałek Województwa Podlaskiego
Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku
Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty
Wojciech Janowicz (dyrektor) - Departament Edukacji UM w Białymstoku
Antoni Ostrowski (st. brygadier) - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Mirosław Dudar (płk.) - dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku
Joanna Rzepniewska (podkom.) - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Jarosław Grycuk (podkom.) - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
Katarzyna Zdanowicz (mjr SG)-Rzecznik Prasowy;Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
Jarosław Krawczyk (rzecznik) - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Urszula Sokólska dr hab. prof. UwB (dyrektor) - Instytut Filologii Polskiej UwB
Marcin Tomkiel (kierownik) - Redakcja Aktualności Radia Białystok
Mariusz Rytel - TVP Białystok
Grażyna Dworakowska (dyrektor) - Białostocki Ośrodek Kultury
Cezary Jan Mielko (dyrektor) -  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Monika Szewczyk (dyrektor) - Galeria Arsenał
Magdalena Urbańska - Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Anna Jakubowska - Okręgowa Izba Lekarska
Andrzej Kalinowski (prezes) - Fundacja Sąsiedzi

w przedszkolach, szkołach 

Mirosław Sobecki dr hab. prof.UwB  - dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
Alicja Korzeniecka-Bondar dr  - prodziekan;Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
Jerzy Cybuliński (mjr) - zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku
Jolanta Sztachelska dr hab. prof. UwB
Marek Masalski (dyrektor) - ELEOS w Białymstoku
Krzysztof Kolenda - komendant Straży Miejskiej w Białymstoku

 i wielu innych znakomitych Gości

Promujemy autorów i książki:  

Annę Bayer

   
 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody