Zasady publikacji


Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do współredagowania naszego serwisu.

Prosimy o nadsyłanie newsów bibliotecznych, filmów, zdjęć i innych materiałów - artykułów, scenariuszy zajęć itp.

Na wewnętrznej platformie SNB -  udostępnione zostały wzory i formularze do prac redakcyjnych oraz miejsce do przesyłania plików.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody