Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w bibliotekach szkolnych województwa podlaskiego


Od 1999 roku w październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych(do 2007 r. był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zostało ustanowione przez International Association of School Librarianship- IASL (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego).

Od  września 2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do organizowania szkolnych obchodów święta i prosi o nadsyłanie programów, które publikuje na stronie niniejszego serwisu.

W ramach współpracy z  białostockim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ogłaszany jest konkurs na najciekawszy program, który jest  nagradzany statuetką i honorowym tytułem LIBRARUM PRIMUM. W Jury zasiadają prezesi i członkowie krajowych oddziałów Towarzystwa. Uroczyste podsumowanie konkursu następuje podczas konferencji w listopadzie, współorganizowanej przez CEN w Białymstoku i białostocki oddział Towarzystwa. 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody