Misja serwisu


Serwis Informacyjny Bibliotek Szkolnych jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, sokólskiego i siemiatyckiego. 

Misją serwisu jest:

  1. Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.
  2. Popularyzowanie dorobku poszczegolnych bibliotek na szerszym forum.
  3. Utworzenie podręcznego warsztatu informacyjnego wspomagającego codzienną pracę nauczycieli bibliotekarzy.
  4. Wymiana doświaczeń w zakresie organizacji biblioteki szkolnej i pracy z czytelnikiem.
  5. Informowanie o aktualnych, ważnych dla bibliotek szkolnych, wydarzeniach kulturalnych.
  6. Upowszechnianie wiedzy o wartościowych materiałach bibliotecznych.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody