O czytaniu

 

Wykazy stron www

Autorzy ogólnopolscy i regionalni 

  • zawiera indeks polskich autorów (Instytut Książki), odsyłacze do nazwisk pisarzy na stronach wydawnictw oraz listę znanych w regionie osób, które warto zaprosić na spotkania autorskie.

Akcje i programy czytelnicze

  • zestawienie stron www i profili na Facebooku z wybranymi akcjami czytelniczymi,  już zrealizowanymi lub w trakcie realizacji.

Blogi. Wyzwania czytelnicze

  • wybór blogów osobistych o książce prowadzonych przez bibliotekarzy, ludzi kultury i nauki, nauczycieli i uczniów;
  • lista wybranych wyzwań czytelniczych publikowanych na blogach, forach dyskusyjnych, facebooku.

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

  • wykaz instytucji badających rozwój czytelnictwa; 
  • raporty publikowane przez znane instytucje badawcze, biblioteki, stowarzyszenia;
  • czytelnictwo uczniów z poszczególnych poziomów nauczania (wybory i zainteresowania czytelnicze).

Nagrody literackie. Kanony książek. Rankingi czytelnicze

  • listy publikowane przez wydawców, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i edukacyjne.

Portale. Serwisy o książce

  • wybór znanych portali i serwisów poświęconych książce dla dzieci, młodzieży, dorosłych;
  • odsyłacze do  stron umożliwiających sprzedaż i darmową wymianę ksiażek.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody