Czasopisma. Prasa w Polsce


Powrót Zbiory

Listy czasopism

Czasopisma oświatowe

Czasopisma psychologiczne

Inne czasopisma

  • Czasopisma ekonomiczne
    • e- Mentor - "to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym"
  • Czasopisma naukowe
  • Czasopisma bibliotekarskie

Powrót Zbiory

O nas

Zasady współpracy

Nagrody