Zespół organizacyjny

O R G A N I Z A T O R Z Y

Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku
Adres: 15-016 Białystok, ul. Złota 4. Kontakt: tel. (85) 732 98 67, (85) 732 98 69, fax (85) 732 98 65, email: cen@cen.bialystok.pl; strona www
Dyrektor- Ewa Ściana, wicedyrektor  - Wiktoria Blakicka

Szkoła Podstawowa  Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
Adres: 15 - 054 Białystok, ul. Mieszka I 18,  Kontakt: tel: (85) 732 30 00, fax: (85) 740 60 19, email: sp19kanc@piasta.pl; strona www
Dyrektor - Elżbieta Zimnoch

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Białymstoku
Siedziba:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3; strona www
Prezes  - Olga Topolewska, wiceprezes - Elżbieta Janikowska

WSPÓŁORGANIZATORZY

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Adres:
 15-406 Białystok, ul. Odeska 1. Kontakt: centrala tel. (85) 732 23 31, tel. (85) 306 75 71, tel. 505 624 832, email: opera@oifp.eu ; strona www
Dyrektor- Damian Tanajewski

Przedszkole Samorządowowe nr 4 w Białymstoku
Adres15-865 Białystok: ul. Sokólska 2. Kontakt: tel. (85) 652 70 97,  email:  ps4@um.bialystok.pl; strona www
Dyrektor- Jolanta Kalinowska

Zespół organizacyjny

Koordynacja akcji  

Olga Topolewska - koordynator  akcji,  konsultant CEN w Białymstoku

Współpraca z:

 •   nauczycielami bibliotekarzami Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku
  • Kontakt z Partnerami: Katarzyna Gosk - koordynacja, Jolanta Bakier, Emilia Chojnowska, Malgorzata Konopka, Elżbieta Korzeniecka, Małgorzata Kakareko-Wiszowata, Barbara Werpachowska,  
  • Kontakt z mediami: Elżbieta Korzeniecka 
  • Promocja na stronie www - Małgorzata Kakareko - Wiszowata, Katarzyna Gosk
 •  nauczycielami Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku
  • Kontakt z przedszkolami: Monika Wysocka - koordynacja,  Marta Romanowska, Ewa Tarnawczyk, Ewa Szewczul, Joanna Lucyna Kowalewska.

Przygotowanie Imprezy Inauguracyjnej

Anna Karpowicz - koordynacja prac przygotowawczych i prowadzenie imprezynauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 21w Białymstoku 

Współpraca z nauczycielami bibliotekarzami : 

 • Krystyną Chołko i Ireną Dudaryk ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku.
 • Dorota Jabłońską ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku,
 • Marzeną Kowalczuk i Agatą Horoszko ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku
 • Anną Kondracką ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku.

oraz Moniką Wysocką, nauczycielem Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku

Przygotowanie  imprez czytelniczych w przedszkolach i szkołach

 • Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych Białegostoku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody