7 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom


 

 Termin i miejsce

5 czerwca, godz. 11.00 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

4  - 8 czerwca
przedszkola i szkoły podstawowe Białegostoku

Zaproszenie do uroczystej Inauguracji przyjęli  

GOŚCIE HONOROWI 

Anna Idźkowska, rzecznik Wojewody Podlaskiego
Jolanta Miczejko, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Tadeusz Truskolaski
, Prezydent Miasta Białegostoku
Aneta Łukowska asp. szt., Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Katarzyna Zdanowicz mjr SG, Podlaski Oddział Straży Granicznej
Damian Tanajewski
, dyrektor - Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki  w Białymstoku
Franciszek Górski, dyrektor  - Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Piotr Kondraciuk płk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku
Wojciech Macutkiewicz ins., Komendant Miejski Policji w Białymstoku
Robert Wierzbowski, starszy brygadier, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Krzysztof Kolenda, Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku
Jan Cezary Mielko, dyrektor - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Grażyna Dworakowska, dyrektor - Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku
Piotr Adam Półtorak, dyrektor - Teatr Dramatyczny w Białymstoku
Krzysztof Gedroyć - Akademia Teatralna
Jolanta Szczygieł-Rogowska, dyrektor - Galeria Sleńdzińskich w Białymstoku
Andrzej Lechowski, dyrektor - Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Jolanta Gadek, dyrektor - Książnica Podlaska
Joanna Putko, dyrektor - Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej
Piotr Chomik dr hab., dyrektor - Biblioteka Główna Uniwersytetu w Białymstoku
Violetta Wejs-Milewska dr habprof. , UwB Instytut Filologii Polskiej
Mateusz Budzyński,  - Muzeum Wojska w Białymstoku
Dorota Kuc - TVP Białystok
Jarosław Krawczyk, rzecznik - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Anna Jakubowska - Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
Andrzej Kalinowski, prezes - Fundacja Sąsiedzi
Jacek Romanowski, prezes - Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku
Jadwiga Falkowska - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ewelina Sadowska-Dubicka, Bialystokonline
Tadeusz Chwiedź, Związek Sybiraków

 Promujemy regionalnych twórców:

Zofia Olek - Redlarska 

Dr Zofia Olek - Redlarska jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Prowadzi zajęcia z metodyki edukacji polonistycznej oraz edukacji literackiej. Czyta dzieciom wiersze w trakcie spotkań literackich na Podlasiu. Pisze wiersze dla dzieci, by świat, który poznają, zachwycał, inspirował i ocalał to, co w nim jest urokliwe i wartościowe.

 

  

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody