6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom


 

Termin i miejsce

2 czerwca, godz. 10.00 
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

5  - 9 czerwca
przedszkola i szkoły podstawowe Białegostoku


W roku 2017 w akcji uczestniczyło  11 693 dzieci i 788 nauczycieli, wzięło udział 69 placówek (szkół i przedszkoli), w których odbyło się 369 imprez czytelniczych, do czytania  pozyskano 463 osoby. Na uroczystą Inaugurację przybyło 639 osób, wśród nich Goście Honorowi, przedstawiciele białostockich instytucji.

Goście honorowi:

Rafał Rudnicki - Wiceprezydent Miasta Białegostoku, Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego, Aleksander Orłowski- doradca Wojewody Podlaskiego, Jadwiga Mariola Szczypiń - Podlaski Kurator OświatyDamian Tanajewski,  dyrektor - Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Ewa Mituła,  dyrektor - Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Agnieszka Kuczyńska Bielawska kom - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Joanna Mocarska, podkom  - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Wojciech Macutkiewicz - Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Katarzyna Zdanowicz mjr - Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku, Tadeusz Kaczyński płk,  dyrektor - Zakład Karny w Czerwonym Borze, Jacek Romanowski,  prezes - Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, Jarosław Krawczyk - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Mariusz Rytel - Telewizja Polska Białystok , Dorota Sokołowska - Polskie Radio Białystok  , Artur Dwulit dr hab., dziekan - Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku , Jolanta Gadek, dyrektor - Książnica Podlaska w Białymstoku, Piotr Półtorak, dyrektor - Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Grażyna Dworakowska,  dyrektor - Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku, Jolanta Szczygieł Rogowska, dyrektor - Galeria Slendzińskich w Białymstoku, Cezary Mielkodyrektor - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Magdalena Wieremiejuk  - Galeria Arsenał, Andrzej Kalinowski, prezes  - Fundacja Sąsiedzi, Zbigniew Kiertowicz, dyrektor  - Bank Ochrony Środowiska, Mirosław Sobecki, dziekan – Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Promowaliśmy regionalnych twórców: 

Elżbieta Janikowska „Dziura w płocie”
Janina Kozak - Pajkert „Osobisty przypadek”
Anna Bayer „Moda na dobre wychowanie”
Barbara Bielawiec „Opowiem Wam” 

 

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody