6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom


 

Termin i miejsce

2 czerwca, godz. 10.00
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

5  - 9 czerwca
przedszkola i szkoły podstawowe Białegostoku

 

W akcji uczestniczyło 69 placówek (37 szkół i 32 przedszkola), w których odbyło się 369 imprez czytelniczych, do czytania  pozyskano 463 osoby.  

Uczestniczyło 11 693 dzieci i 788 nauczycieli. 

W uroczystej Inauguracji uczestniczyło 639 osób, wśód nich Goście Honorowi:

Jerzy Leszczyński  - Marszałek Województwa Podlaskiego; Rafał Rudnicki - wiceprezydent Miasta Białegostoku; Aleksander Orłowski  - doradca Wojewody Podlaskiego; Jadwiga Mariola Szczypiń  - Podlaski Kurator Oświaty; Joanna Dolecka - Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ; Ewa Mituła,  dyrektor - Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku; Agnieszka Kuczyńska Bielawska  kom. - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewodzkiej Policji w Białymstoku; Aneta Bogucz podinsp. - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku; Katarzyna Zdanowicz mjr Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku; Tomasz Gierasimiuk bryg. Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku; Tadeusz Kaczyński płk,  dyrektor Zakład Karny w Czerwonym Borze; Jacek Romanowski,  prezes - Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku; Jarosław Krawczyk - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych; Mariusz Rytel - Telewizja Polska Białystok ; Dorota Sokołowska - Polskie Radio Białystok ;  Artur Dwulit dr hab., dziekan - Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku;  Mirosław Sobecki dr hab. prof. UwB, dziekan  - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Jolanta Gadek, dyrektor - Książnica Podlaska w Białymstoku ; Piotr Półtorak, dyrektor - Teatr Dramatyczny w Białymstoku; Grażyna Dworakowska,  dyrektor - Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku  ; Jolanta Szczygieł  Rogowska, dyrektor - Galeria Slendzińskich w Białymstoku;  Cezary Mielko,dyrektor - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku; Magdalena Wieremiejuk  - Galeria Arsenał; Andrzej Kalinowski, prezes  - Fundacja Sąsiedzi; Zbigniew Kiertowicz, dyrektor  - Bank Ochrony Środowiska.

 Promowaliśmy regionalnych twórców:

 

 Elżbieta Janikowska

 

Dziura w płocie

o autorce

Janina Kozak - Pajkert 

Osobisty przypadek

 

 Anna Bayer

 

Moda na dobre wychowanie

o autorce 

Barbara Bielawiec

 

Opowiem Wam

o książce 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody