5 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom


 

Termin i miejsce

31 maja, godz. 10.00
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

1  -7 czerwca
przedszkola i szkoły podstawowe Białegostoku

 

W uroczystej Inauguracji wzięło udział 677 dzieci wraz opiekunami oraz Goście Honorowi:

Bohdan Józef Paszkowski: Wojewoda Podlaski, Anna Naszkiewicz: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Jadwiga Mariola SzczypińPodlaski Kurator Oświaty, Wojciech Macutkiewicz mł. insp.: Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Piotr Pietraszko st. bryg.:zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Anetta Grochowska-Kasperowicz: Komenda Wojewódzka Policji, Anna Krawczuk: wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Jacek Romanowski: prezes Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, Katarzyna Zdanowicz mjr SG: Podlaski Oddział Straży Graniczniej, Wojciech Januszewski: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, Jarosław Krawczyk: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Katarzyna Zimnoch: Instytut Filologiii Polskiej UwB, Justyna Sawczuk: TVP3 Białystok, Katarzyna Pisula: Polskie Radio Białystok, Magdalena Godlewska-Siwerska: Galeria Arsenał, Mariusz Bieciuk - Centrum Ludwika Zamenhofa, Cezary Mielko, dyrektor: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Anna Jakubowska: Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, Andrzej Kalinowski, prezes-Fundacja Sąsiedzi, Ewa Piechocka: wicedyrektor SP 19 w Białymstoku

W 67 placówkach (przedszkolach i szkołach) odbyły się 422 imprezy czytelnicze, uczestniczyło w nich 13568 dzieci.
Czytało 448 pracowników z 30 instytucji zaproszonych, 

Goście pozyskani przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (załącznik: "Goście czytają"), wychowawców w przedszkolach (załącznik: "Imprezy przedszkolne"), nauczycieli bibliotekarzy w szkołach podstawowych (załącznik "Imprezy szkolne").

Promowaliśmy regionalnych twórców:

 

o książce

 

recenzja albumu

recenzja IBBY

O nas

Zasady współpracy

Nagrody